Terms of Use

News.yam.md (în continuare "Proprietar") vă pune la dispoziţie accesul liber la acest site, cu condiţia acceptării implicite a regulilor prezentului document (în continuare "Condiţii de utilizare"). Utilizarea sau continuarea utilizării site-ului News.yam.md (în continuare "Serviciu") în cazul în care nu sunteţi de accord cu una din Condiţiile de utilizare stipulate mai jos se va face numai prin propria dumneavoastră voinţă si pe propria dumneavoastră răspundere.

 1. Serviciul este un site automatizat şi funcţionează conform propriilor principii de operare şi mijloace tehnice la care are drept şi acces deplin. Serviciul nu publică articole, materiale informative sau ştiri proprii, ci doar face trimitere la ele pe alte site-uri de ştiri, le sistematizează şi face accesul optim al acestora . Funcţia de bază a Serviciului este redirecţionarea Dvs. prin intermediul link-urilor (referinţelor) pe site-urile Web de ştiri.
 2. Serviciul nu prelucrează, modifică şi nu gestionează în nici un fel informaţia publicată pe site-urile la care face trimitre.
 3. Serviciul nu poartă răspundere pentru informaţia şi materialele publicate pe Web site-urile la care face trimitere.
 4. Utilizând Serviciul sunteti implicit de acord cu faptul că Proprietarul nu este responsabil pentru conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe aceste site-uri sursă.
 5. Proprietarul nu garantează ca sunt excluse toate materialele ofensive sau nerecomandate minorilor din legaturile (link-urile) publicate pe site.
 6. Sunteti de acord cu faptul că Propietarul nu este responsabil sau pasibil de a plăti despagubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informaţiile furnizate de un asemenea conţinut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri.
 7. Proprietarul îsi rezervă dreptul deplin de a suspenda accesul persoanelor care încalcă Condiţiile de Utilizare a Serviciului.
 8. Odată cu accesarea link-urilor (referinţelor) afişate pe paginile Serviciului şi redirecţionarea pe site-ul sursă, Dvs. acceptaţi posibilitatea şi riscul de a fi decepţionat sau afectat în mod negativ, etc. de conţinutul materialelor informative respective.
 9. Proprietarul impune interdicţia: copierii, multiplicării, distribuirii, arhivării sau păstrării informaţiilor site-ului prin intermediul mijloacelor tehnice sau oricăror altor mijloace; radierea sau schimbarea materialului informativ afişat pe site oricare ar fi mijloacele de realizare; este interzisă oricare intervenţie neautorizată în cadrul conţinutului site-ului, al reţelei Serviciului sau a serverelor acesteia.
 10. De asemenea, nu puteţi utiliza Serviciul pentru: a vinde un produs sau un serviciu; creste traficul spre site-ul dvs Web in scopuri comerciale; prelua conţinutul Serviciului, reformata si prezenta, sau utiliza orice tip de robot, spider, crawler, proces automat sau manual de monitorizare sau copiere a oricărui conţinut al acestui Serviciu.
 11. Proprietarul exercită dreptul de a înregistra datele persoanelor care vizitează Serviciul. Aceasta permite Serviciului să contacteze persoanele respective pentru o colaborare ulterioară în scopul intereselor comune, negociere şi stabilire a relaţiilor clientelă, sau penalizare pentru utilizare neadecvată a Servicului conform Condiţiilor de utilizare şi legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.
 12. Dvs. purtaţi întreaga răspundere pentru informaţiile pe care le insertaţi, plasaţi pe site-ul Serviciului în acele secţiuni ale acestuia în care Serviciul oferă posibilitatea plasării opiniei Dvs. Serviciul poate radia acele informaţii, opinii plasate de Dvs. în secţiunile respective care contravin intereselor sale legitime, contravin legislaţiei, normelor morale şi etice sau înrăutăţesc imaginea sa publică.
 13. Serviciul interzice utilizatorilor folosirea şi exploatarea site-lui în scopuri de alcătuire a listelor de e-mailing, prin folosirea adreselor e-mail plasate în site, prin distribuire ulterioară de informaţie comercială, spam , etc. la adresa acestora.
 14. Dvs. nu puteţi utiliza site-ul dat, transmite materialul existent de pe site încălcând legile Republicii Moldova în vigoare sau încălcând drepturile de proprietate intelectuală.
 15. Proprietarul isi rezeva dreptul de a modifica si revizui oricand aceste Conditii de utilizare fara nici o notificare prealabilă, utilizarea in continuare de catre dumeavoastra a acestui site implicand acceptarea modificarilor ce vor surveni.

Ultima actualizare: 8 iunie 2009

©2004—2024 News.yam.md. All news stories belong to mentioned sources. Please contact the source for any queries you may have regarding the content it provides.Terms of Use.